Unit Hal Ehwal Pelajar berperanan mengawal perjalanan aktiviti pelajar di MRSM Kuala Kangsar. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Beberapa unit yang lain ditubuhkan untuk memastikan setiap aktiviti pelajar dimaktab sentiasa di dalam keadaan terkawal dan teratur.

Antara jawatankuasa yang diwujudkan dibawah Unit Hal Ehwal Pelajar :

  • Jawatankuasa Pengurusan Maktab
  • Badan Muafakat Cawangan Kuala Kangsar
  • Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kewangan Peringkat Maktab
  • Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan
  • Jawatankuasa Pelupusan & Senggaraan Maktab
  • Jawatankuasa Disiplin Maktab
  • Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab
  • Jawatankuasa Penguatkuasaan Peraturan Maktab
  • Lembaga Disiplin Maktab (LDP)
  • Badan Wakil Pelajar (BWP)
  • Jawatankuasa 'Homeroom' Pelajar
  • Jawatankuasa Kaunseling Dan Kerjaya Pelajar
  • Jawatankuasa Khidmat Masyarakat
  • Pembangunan Insan dan Insaniah
  • Jawatankuasa 5S
  • Unit Pengurusan Asrama